You are here

Fotoklopke


Fotoklopka je poseban digitalni fotoaparat, čiji okidač se aktivira kada se u njegovoj okolini nešto ili neko kreće. Zahvaljujući tome moći ćete da pratite kretanje šumskih životinja ili štitite vašu imovinu.

Sve moderne fotoklopke fotografišu preko dana u boji, a preko noći crno-belo, u zavisnosti od korišćenog tipa osvetljenja. Svaka fotoklopka može da snima kratke videosekvence, neke i u formatu HD (video sa visokom rezolucijom).

Uputstvo za podešavanje možete skinuti ovde:

PDFDetaljni opis kako uraditi konfigurisanje fotoklopke (PDF / 290 KB)