You are here

Fotoklopke bez GSM

Fotoklopke bez GSM modula kao mesto za čuvanje snimaka koriste klasične SD memorijske kartice. Svaka fotoklopka može da snima kratke videosekvence, neke i u formatu HD (video sa visokom rezolucijom). Zahvaljujući tome, moći ćete da pratite kretanje šumskih životinja ili štitite vašu imovinu

Sve moderne fotoklopke fotografišu preko dana u boji, a preko noći crno-belo (u zavisnosti od korišćenog tipa osvetljenja).