You are here

Fotoklopke sa GSM

Svaka fotoklopka memoriše slike na memorijsku SD karticu. Možete doplatiti i za fotoklopku opremljenu GSM modulom koji istovremeno može slike slati pomoću MMS poruke na mobilni telefon ili unapred podešeni e-mail u vaš kompjuter.

Ova funkcija je odlična kada želite da pomoću fotoklopke uhvatite na licu mesta čoveka koji na neki način oštećuje vašu imovinu, opštinsku imovinu i slično.