You are here

Interfoni Commax


Video interfon je predviđen za audio i video komunikaciju. Komunikacija se vrši preko mikrofona, slušalice, kamere i malog displeja.

Ovi uredjaji su kreirani da zadovolje sve bezbednosne potrebe savremenih korisnika. Osim komunikacije i otvaranja električne brave, video interfoni omogućavaju i nadgledanje prostora bez ostvarenog poziva.

Video interfoni se proizvode u verziji bez slušalice, tzv. „hands free“ ili u verziji sa klasičnom slušalicom koju tokom komunikacije sa posetiocem držite u ruci.

Stranice