You are here

IP kamere

IP kamere se mogu opisati kao kombinacija kamere i računara. One beleže i prenose slike direktno preko IP mreže, omogućujući pri tom ovlašćenim korisnicima da lokalno ili udaljeno vide, sačuvaju i upravljaju videom preko standardne infrastrukture IP bazirane mreže.  Povoljnje Ip kamere, ip istemi, ip video nadzor, povoljnje IP kamere, kamere IP, IP, mrezne kamere, kamere za velike sisteme, projektovanje IP kamera, Nvr za ip kamere, NVR povoljnjo, Hikvisione, Dahua, Hikvisine IP, Dahau IP, 
IP kamere imaju sopstvenu IP adresu. Povezane su na mrežu i imaju ugrađen web server, FTP server, FTP klijent, e-mail klijent, upravljanje alarmom, programabilnost i još mnogo toga.

IP kamera ne mora biti povezana na PC, jer funkcioniše nezavisno od njega i može biti postavljena gde god postoji IP konekcija.

Sve detaljne karateristike proizvoda možete pogledati na sajtu  http://www.mazisecurity.com/

PDFMAZi katalog
(Dokument formata PDF)